create a website for free

2D Ultrazvuk

2D Ultrazvuk

2D ultrazvukové zobrazení je běžně dostupné, pacienta nezatěžující sonografické vyšetření. 2D ultrazvuk lze využít k zobrazení orgánů v malé pánvi, zjišťování abnormalit jako jsou např. cysty a myomy a také v rámci prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad a na další vyšetření plodu, dělohy a placenty v těhotenství. Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Doba trvání vyšetření je cca do 15 minut.

2Dultrzvuk