free website builder

Operativní léčba prsů

Operativní léčba prsů

Nedílnou součástí gynekologického vyšetření je i kontrola prsů. Záchyt, dispenzarizace a doporučení k mammografii a ultrazvuku prsů, úzká spolupráce s mammologem, který eventuálně zajistí výkon v rámci klinických dnů na renomovaných pracovištích.

lecbaprsu