make your own website for free

Léčba inkontinence

Léčba inkontinence

Diagnostika a léčba inkontinence nechtěný a vlastní vůlí nekontrolovatelný únik moči, je velký problém nejen zdravotní a hygienický, ale také sociální. Unikající moč obtěžuje člověka pocitem vlhka, zápachem či svěděním a je také velkou ranou pro jeho sebevědomí a psychickou pohodu. Mimo starších lidí, u kterých se onemocnění vyskytuje u 40 % žen a 20 % mužů, je stále častější výskyt u mladších žen. Na vzniku inkontinence u žen se podílí řada faktorů, které mají vliv na anatomickou i funkční stabilitu dolních cest močových. Jsou to např.
porodní trauma vazivová nedostatečnost hormonální stav pacientky věk dlouhodobě namáhavá fyzická práce obezita astma s chronickým kašlem apod. Inkontinence může být následkem radikálních operací pro gynekologické nádory, může vzniknout po úrazech páteře a méně často za ni mohou vrozené vývojové vady v oblasti močových cest. V některých případech bývají příčiny i dědičné.
S ohledem na příčinu a charakter příznaků se inkontinence rozděluje na několik typů, které se následně liší i z hlediska léčby.
 - Stresová inkontinence
 - Urgentní inkontinence
 - Reflexní inkontinence
 - Paradoxní inkontinence
Po určení základní diagnózy provádíme další dovyšetření a eventuální operační zákrok pomocí nejnovějších metod na partnerském pracovišti GynCentrum s.r.o.  

Lecbainkontinence